แจ้งหมายเลขโทรศัพท์กลุ่มการเงินฯ สพป.สระแก้ว เขต 1

โรงเรียนใดที่มีความประสงค์จะติดต่อกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ให้ติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 0-3742-5465

ติดต่อ สพป.สก.1