พิธีรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการทรงเสด็จเยือนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

IMG_0329 IMG_0375IMG_0338 IMG_0339 IMG_0342 IMG_0324 IMG_0327IMG_0353 IMG_0361 IMG_0372

 

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1