ประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255

นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย
และคณะครูร่วมประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 14พฤษภาคม พ.ศ. 2557

IMG_20140514_084049 IMG_20140514_083139 IMG_20140514_081601 IMG_20140514_081149 IMG_20140514_081042 IMG_20140514_080930

ติดต่อเรา