ประเมินคุณภาพภายใน

วันที่ 9 กันยายน 2558

โรงเรียนบ้านสี่แยก ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

นำโดย ท่าน ผอ.ศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1  

ผอ.เทพพิทักษ์ เมตตา และ  ศน.สุจินต์ ศรีสรวล

ss1 ss2

ss4 (1) ss4 (2)

ss5 ss6

ss7 ss8

ติดต่อเรา