เปิดสนาม BBL

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558
นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1 ให้เกียรติมาเปิดสนามเด็กเล่น BBL โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

IMG_3938 IMG_3845 IMG_3846 IMG_3847 IMG_3858 IMG_3859 IMG_3860 IMG_3861 IMG_3862 IMG_3863 IMG_3864 IMG_3880 IMG_3883 IMG_3884 IMG_3890 IMG_3893 IMG_3897 IMG_3905 IMG_3920 IMG_3930

ติดต่อ สพป.สก.1