แจ้งเลื่อนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายหาดไทรทอง

เนื่องจากคณะกรรมการบางท่านมีราชการด่วน จึงขอเลื่อนการประเมินจากเดิม เป็นระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2558

ติดต่อเรา