การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สพป.สระแก้วโดยคณะ อนุ กตปน.จะออกประเมินสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 9-18 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุมยูงทองโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

IMG_3976 IMG_3978 IMG_3950 IMG_3953 IMG_3956 IMG_3960 IMG_3962 IMG_3964 IMG_3965 IMG_3971

ติดต่อ สพป.สก.1