กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) ของผู้บริหารสถานศึกษา

IMG_0005

ติดต่อเรา