เดินรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 9 กันยายน 2558 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ร่วมกับ,

โรงเรียน ตชด.การบินไทย, โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา และ อบต.ไทรเดี่ยว

เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำ 2558

IMG_0077 (800x600)

IMG_0078 (800x600)

IMG_0081 (800x600)

IMG_0083 (800x600)

IMG_0087 (800x600)

IMG_0089 (800x600)

IMG_0091 (800x600)

ติดต่อ สพป.สก.1