ถวายเสมาและภัตตาหารเพล ณ วัดคลองตาสูตร วันที่ 8 กันยายน 2558

ผอ.เจียมพร้อมครอบครัว

คณะครูและนักเรียนร่วมถวายเสมา

และภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ

ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองตาสูตร

วันที่ 8 กันยายน 2558

1000100210011004

ติดต่อ สพป.สก.1