การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

malee1ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 330 ลงวันที่ 28 ส.ค. 58 ให้ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ภายในวันที่ 7 ก.ย. 58 โรงเรียนใดยังไม่ได้ส่ง ขอให้ดำเนินการโดยด่วน และส่งครูเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 58 ณ หอประชุมบุนนาค

ติดต่อเรา