แจ้งโรงเรียนมารับสรุปผลการสอบ NT, O-NET (ข้อสอบกลาง)

แจ้งโรงเรียนใดที่ยังไม่รับสรุปผลการสอบ NT, O-NET (ข้อสอบกลาง) ให้มารับที่ กลุ่มนิเทศฯค่ะ

ติดต่อเรา