ต้อนรับท่านนายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา และคณะ มอบน้ำดื่มให้แก่นักเรียนเพื่อใช้ในการบริโภค

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ต้อนรับท่านนายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา และคณะ
มอบน้ำดื่มให้แก่นักเรียนเพื่อใช้ในการบริโภค
วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
WATER1 WATER2 WATER3 WATER4 WATER5 WATER6 WATER7 WATER8 WATER9 WATER10 WATER11 WATER12 WATER13 WATER14 WATER15 WATER16 WATER17

ติดต่อเรา