มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระเพลิง จำนวน ๘ โรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับผู้ยากไร้ โดยมอบให้แก่ ด.ช.คเชน แก้วเวียง นักเรียนชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านท่าเต้น เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ เป็นประธาน

59662 59663 59664 59666 IMG_3793 IMG_3805 IMG_3817 IMG_3823

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1