ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา

ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

นายกิตติ  ยอดยิ่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา

วันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๘๔-๗๖๕๒๘๑๔ (ครูสุกัลญา  พรมจันทร์)

๐๘๖-๑๓๘๙๓๐๔  (ครูดวงกมล  เกตุดี)

ติดต่อ สพป.สก.1