ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เเละคณะครู โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)

ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายวิเชียร อาภากรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) วันพฤหัสบดีที่  24  กันยายน 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.089-2769523  ( ครูพนัชกร พารา )

Card 2000

ติดต่อ สพป.สก.1