การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

สพป.สระแก้วโดยคณะ อนุ กตปน.จะออกประเมินสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 9-18 กันยายน 2558 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้   2  3  4

ติดต่อ สพป.สก.1