แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาจัดงานเกษียณอายุราช ผอ.สุทธิพงษ์ ทรงศิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ นายสุทธิพงษ์  ทรงศิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘

ติดต่อเรา