๗๘ ปี การก่อตั้งโรงเรียนบ้านท่าแยก

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคาร “วิชชุดา คร่องใจ” และรับมอบอาคารเรียนชั้นอนุบาล ในงานครบรอบ ๗๘ ปี การก่อตั้งโรงเรียนบ้านท่าแยก และการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง ในการพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘  โดยโรงเรียนบ้านท่าแยกร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และปัจจุบัน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

IMG_0276 IMG_0282 IMG_0287 IMG_0297 IMG_0298 IMG_0300 IMG_0304 IMG_0305 IMG_0310 IMG_0311 IMG_0313 IMG_0314 IMG_0316 IMG_0320 IMG_0321 IMG_0324 IMG_0326 IMG_0327 IMG_0359 IMG_0366 IMG_0368 IMG_0372 IMG_0378

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1