โครงการนักเรียนเยี่ยมชมเรือนจำ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
โรงเรียยนบ้านเทศมงคล ภายใต้การนำของ
ผอ.ขวัญวรา พิชญชานันท์
ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖
ไปศึกษาเรียนรู้ ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
ซึ่งนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ว่า เรือนจำมีไว้สำหรับกักขัง จองจำนักโทษ หรือผู้ที่กระทำความผิด
ผู้ใดกระทำความผิดตามกฏหมาย จะต้องถูกนำไปดำเนินคดี และถูกกักขัง ทำให้ขาดอิสระภาพ
โดยเรือนจำ เมื่อเข้ามาอยู่แล้วไม่ได้สบาย เป็นแหล่งที่คนดีๆไม่ควรอยู่
ซึ่งทำให้นักเรียนตระหนักว่าต้องปฏิบัติตนตามกฏหมาย และเป็นคนดีของสังคม
จะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเหมือนนักโทษหลายๆคนในเรือนจำ

DSCF1297 DSCF1215 DSCF1217 DSCF1218 DSCF1220 DSCF1221 DSCF1222 DSCF1224 DSCF1226 DSCF1227

ผอ.เรือนจำ จ.สระแก้ว
กล่าวต้อนรับคณะครู นักเรียน ที่มาเยี่ยมชมเรือนจำ
และให้ความรู้เกี่ยวกับเรือนจำ และการคุมขังนักโทษ
DSCF1230 DSCF1232 DSCF1233 DSCF1235 DSCF1236 DSCF1237 DSCF1238 DSCF1239 DSCF1240

เตรียมไปต่อสถานีต่อไป
เพื่อดูการใส่โซ่ตรวนให้นักโทษป้องกันการหลบหนี
DSCF1241 DSCF1243 DSCF1244 DSCF1245 DSCF1246

สถานีต่อไป
ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับนักโทษ และความเป็นอยู่ในเรือนจำ
DSCF1248 DSCF1249 DSCF1251 DSCF1252 DSCF1253 DSCF1256 DSCF1257 DSCF1258 DSCF1259 DSCF1260 DSCF1261 DSCF1263 DSCF1264 DSCF1265 DSCF1266 DSCF1267 DSCF1268 DSCF1270 DSCF1271 DSCF1272 DSCF1273 DSCF1276 DSCF1277
DSCF1274 DSCF1275 DSCF1278 DSCF1280

สุดท้ายท่าน ผอ.เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
ได้กล่าวสรุป และให้ข้อคิดกับนักเรียนทุกคนที่มาเยี่ยมชมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
DSCF1281 DSCF1282 DSCF1283 DSCF1284 DSCF1285 DSCF1286 DSCF1287 DSCF1288 DSCF1289 DSCF1290 DSCF1291 DSCF1292 DSCF1293 DSCF1294 DSCF1295 DSCF1297 DSCF1298

ติดต่อเรา