คุณหมอมาฉีดวัคซีนให้นักเรียน

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
คณะคุณหมอ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง
ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน และฉีดวัคซีน
และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคล

S__10739755 S__10739754 S__10739752 S__3555345 S__3555344 17476 17475 17474

ติดต่อ สพป.สก.1