เก็บตก : วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านเทศมงคล ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
โรงเรียยนบ้านเทศมงคล ภายใต้การนำของ
ผอ.ขวัญวรา พิชญชานันท์
ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น
โดยปีนี้มาในธีม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการสำรวจ
ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และได้ความรู้
นอกจากนี้ยังส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.สระแก้ว
โดยได้รับรางวัลชมเชย ได้คะแนน 10 คะแนน(คิดเป็น 50 เปอร์เซ็น) จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับคำถามที่หลากหลายและโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันหลายๆโรงเรียน

S__3547204 S__3547206 S__3547197 S__3547196 S__3547205 S__3547209 S__3547207 S__3547200 S__3547201 S__3547202 S__3547194 S__10698844 S__10698846 S__10698890 S__10698884 S__10698887 S__10698886 S__10698892 S__10698885

ติดต่อเรา