การจัดงานพิธีมอบรางวัลเสมาคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558

กำหนดการจัดงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

******************************

07.30 – 08.30 น.ลงทะเบียนบริเวณหน้าหอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)
9.00 น.ประธานในพิธี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เดินทางถึงหอประชุม

–          ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

–          ประธานในพิธีรับฟังการกล่าวรายงาน

–          เริ่มพิธีการมอบรางวัล

11.00 น.– ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับรางวัล

– เสร็จสิ้นพิธี

*** การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/สูทสากล ***

ผู้ที่จะเข้ารับรางวัลเสมาคุณธรรมทุกคน ขอให้ส่งแบบตอบรับกลับมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2558 เพื่อจัดผังที่นั่ง

และในวันที่ 13 กันยายน 2558 ขอให้มารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนภายในเวลา 7.30 – 8.30 น. หากเกินกว่านี้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพิธีรับรางวัลฯ

1. หนังสือนำส่งสำหรับโรงเรียน

2. กำหนดการฯ

3. แบบตอบรับฯ

4. รายชื่อตามประกาศฯ

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ได้รับรางวัลเสมาคุณธรรม ประจำปี 2558 ตามรายชื่อในประกาศเท่านั้น กำหนดการรับรางวัลอื่นๆของคุรุสภาจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

ติดต่อเรา