ขอเชิญร่วมงานศพ คุณแม่เนียด ทองคำ มารดาของ ศน.วรรณา หันทยุง (แม่ยายของ ผอ.อนนท์ หันทยุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด)

กำหนดการงานศพ คุณแม่เนียด ทองคำ

รดนำ้ศพ วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น.

สวดอภิธรรมทุกคืน ถึงวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 19.30 น.

ฌาปนกิจ วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.

ณ วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เจ้าภาพขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพ

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1