ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด และส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Sefety Awards ในงานการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง ครึ่งทางทศวรรษ…ก้าวต่อไปกับการจัดการที่เข้มแข็งฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ผู้สนใจสอบถามข้อมูลที่ www.rswgs.com/Facebook:สนับสนุนงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร สอจร. โทร ๐๘๑ – ๕๔๔ ๐๒๐๖, ๐๘๕ – ๐๑๒ ๒๒๙๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1