ขอเชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจสามารถตอบรับการร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

Image (160)

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1