แจ้งเปลี่ยนวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งเปลี่ยนวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกันยายน 2558

เป็นวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)

ติดต่อเรา