นวัตกรรมเพื่อสุขภาพในช่องปาก เรื่องน้ำดื่มสมุนไพร

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดทำนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในช่องปาก เรื่องน้ำดื่มสมุนไพร  3 รส รสใบเตย รสฝาง รสอัญชัน
เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอเขาฉกรรจ์
ในวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
WATER1 WATER26 WATER25 WATER24 WATER23 WATER22 WATER21 WATER20 WATER19 WATER18 WATER17 WATER16 WATER15 WATER14 WATER13 WATER12 WATER11 WATER10 WATER9 WATER8 WATER7 WATER6 WATER5 WATER4 WATER3 WATER2

ติดต่อเรา