นวัตกรรมเพื่อสุขภาพในช่องปาก เรื่องน้ำดื่มสมุนไพร

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดทำนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในช่องปาก เรื่องน้ำดื่มสมุนไพร  3 รส รสใบเตย รสฝาง รสอัญชัน
เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอเขาฉกรรจ์
ในวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558
WATER1 WATER26 WATER25 WATER24 WATER23 WATER22 WATER21 WATER20 WATER19 WATER18 WATER17 WATER16 WATER15 WATER14 WATER13 WATER12 WATER11 WATER10 WATER9 WATER8 WATER7 WATER6 WATER5 WATER4 WATER3 WATER2

Message us