การกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งว่าสพฐ.ได้กำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา เพื่อใช้ในการขอ

สนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการฯ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ1729 17291 17292 17293 17294

ติดต่อเรา