โรงเรียนต่อไปนี้ให้ส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-Net ด่วน

โรงเรียนต่อไปนี้ให้ส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-Net  ด่วน ภายในวันนี้ เพราะสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะปิดเว็บไซด์ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

1. โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

2. โรงเรียนบ้านซับน้อย

3. โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎร์บำรุง)

4. โรงเรียน ต.ช.ด. บ้านทุ่งกบินทร์

5. โรงเรียนบ้านสี่แยก

6. โรงเรียนวัดเกศแก้ว

7. โรงเรียนสุภวิทย์

ติดต่อ สพป.สก.1