ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ

ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อแสวง  จุลกุล บิดาของ ครูณัฐวดี (ครูซิ้ม) มัชฌัณติกะ

ครู ร.ร. บ้านหินกอง อ. คลองหาด ในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น.

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 เวลา 20.00 น.

พิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น.

ณ วัดหนองหว้า ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จึงเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ

ติดต่อเรา