เข้าแข่งขันระดับภาค

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ในระดับภาค (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา) ในกิจกรรมบรรยายธรรมระดับประถมศึกษา ป.4-6 และกิจกนนมการเล่านิทานคุณธรรมระดับประถมศึกษา ป.4-6 ซึงผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เด็กหญิงกีรติกานต์  เรืองกล้า  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมป.4-6 เด็กหญิงวัลลภา คงสุข ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันบรรยายธรรมระดับประถมศึกษา ป.4-6 โดยการฝึกฝนของคุณครูสาริศา สุขสมสิริ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ที่ได้นำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวของเรา24078 24081 24082 24094

ติดต่อเรา