แจ้งโรงเรียนที่รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมและโครงการโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม

แจ้งโรงเรียนที่รับจัดสรรงบประมาณโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมและโครงการโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม   เกี่ยวกับรหัสงบประมาณที่จะลงในระบบ e-GP

รหัสงบประมาณ   2000404704000000        รหัสกิจกรรมหลัก   200042700I2791        รหัสแหล่งของเงิน    57112XX