แจ้งเตือน การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ที่มาอบรมในวันที่  31  สิงหาคม  2558  โรงเรียนละ  2  คน  สำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน   รายชื่อโรงเรียนดังแนบ  IMG

ติดต่อ สพป.สก.1