กีฬาภายใน “หนองปักหลักเกมส์”

โรงเรียนบ้านหนองปักหลักจัดกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่26-27 สิงหาคม 2558 พร้อมจัดกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนP1050035
P1050034P1050006P1050018P10500666510

ติดต่อ สพป.สก.1