งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระดับภาค (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา) 2nd mcucontes เมื่อวันที่ 25 สิหาคม พ.ศ.2558 ณ วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดย ด.ญ.พิชนกญ์ เล่ห์สิงห์ เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันระดับประเทศ และ ด.ญ.ชาลิสา ทวีบุตร ด.ญ.ฤทัยถัทร กะบินโรจน์ ด.ญ.กานต์พิชชา เวหน ได้รับรางวัลชมเชยการตอบปัญหาธรรมมระดับประถมศึกษา

DSCF4605 DSCF4607 DSCF4609 DSCF4611 DSCF4619 DSCF4623 DSCF4628 DSCF4645 DSCF4650 DSCF4655 DSCF4656 DSCF4660 DSCF4661 DSCF4674 DSCF4677 DSCF4688 DSCF4692 DSCF4698 DSCF4700

ติดต่อเรา