การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

1.บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่สมัครใจไปขึ้นบัญชีอื่น

2.บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่คงบัญชีไว้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา