ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
พร้อมทั้งแนะนำคุณครูใหม่ให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ
วันที่  27 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557

SATAN1
SATAN2
SATAN3
SATAN4
SATAN5
SATAN6
SATAN7
SATAN8
SATAN9
SATAN10
SATAN11

ติดต่อเรา