จัดนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอเขาฉกรรจ์

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เข้าร่วมการจัดนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีอำเภอเขาฉกรรจ์
วันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ติดต่อ สพป.สก.1