ร่วมด้วยช่วย รพ.สต ท่ากะบาก

26 สิงหาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก รพ.สต ดีเด่น                        ณ. รพ.สต ท่ากะบาก ในครั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวของเราได้นำ พืชผักสวนครัวสมุนไพรชนิดต่าง ๆ                             และเมี่ยงคำไปต้อนรับท่านคณะกรรมการจากหน่วยงานสาธารณะสุขด้วย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

page page2 page3 page4

ติดต่อ สพป.สก.1