มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

มอบประกาศนียบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

วันที่ 26 สิงหาคม 2558

ณ  โรงเรียนบ้านหนองปรือ

IMG_9426IMG_9301 IMG_9324IMG_9303 IMG_9307 IMG_9310 IMG_9312 IMG_9315 IMG_9322  IMG_9343 IMG_9344 IMG_9351 IMG_9368 IMG_9374 IMG_9378  IMG_9391 IMG_9395 IMG_9425IMG_9399

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา