มอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอลชาย รอบชิงชนะเลิศเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ…

คุณครูภานิชา ศิลาชัย
เป็นตัวแทนครูมอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอลชาย รอบชิงชนะเลิศ
โดยได้รับเงินสนับสนุนจากชุมชนของเรา
วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
1 3 4 5

ติดต่อ สพป.สก.1