การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการฯ

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม เพื่อนำผลการประเมินและผลการดำเนินงานไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

IMG_1755 IMG_1760 IMG_1764 IMG_1765 IMG_1769 IMG_1790 IMG_1802 IMG_1810 IMG_1811 IMG_1812 IMG_1830 IMG_1839 IMG_1840 IMG_1862 IMG_1911

ติดต่อเรา