“มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และครูอำเภอวังน้ำเย็น”

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  คณะผู้บริหารและครูอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมจัดงาน มุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายกิตติ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา นายสถิตย์ ตระกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ นางอันลคร กุศลศิลป์ นายกฤษณะ รุจิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นางมาลี พรรครัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเกศแก้ว นางจิราพร สีหะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ดังคำคมที่ว่า
“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย วังน้ำเย็น”
วันที่ 22 สิงหาคม 2558
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

IMG_0473

IMG_0632

IMG_0742

IMG_0640

IMG_0715

IMG_0643

IMG_0646

IMG_0667

IMG_0777

IMG_0694

IMG_0605

IMG_0747

IMG_0765

IMG_0762

IMG_0775

IMG_0748

IMG_0768

 

ติดต่อ สพป.สก.1