การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้กำหนดการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558  ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558  เวลา 13.30-16.30 ณ หอประชุมหอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)  สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนมอบหมายผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงเรียนละ 1 คน  เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ติดต่อ สพป.สก.1