อนุมัติเงินประจำงวด ตามที่ ศธ 04153/ว3163 ลว. 21 สิงหาคม 2558 (แก้ไขเอกสาร)

อนุมัติเงินประจำงวด ตามที่ ศธ 04153/ว3163 ลว. 21 สิงหาคม 2558 (แก้ไขเอกสาร)    IMG_0006    IMG_0008    IMG_0010