โรงเรียนบ้านเขาเลื่อมแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนเป็น 037-247491

โรงเรียนบ้านเขาเลื่อมขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนจากเดิมเบอร์ 037-445076  เปลี่ยนเป็น 037-247491

ติดต่อเรา