ผอ.สพป.สก๑ ประชุมกรรมการสภาลูกเสือไทย

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุมกรรมการสภาลูกเสือไทย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแกนด์ เอ บี (ชั้น 4) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

11923065_1210334215659470_1584409315_n 11923412_1210334228992802_479475145_n 11938009_1210334208992804_774899684_n 11938009_1210334232326135_115164215_n 11949622_1210334218992803_728860892_n

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1