แจ้งรับสมัครเพื่อประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา Q-Class ( Quality Class)

สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งรับสมัครเพื่อประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา Q-Class ( Quality Class) จากกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา 2558  ให้โรงเรียนที่ต้องการรับการประเมินส่งใบสมัครได้  ถึงวันที่  31  สิงหาคม  2558  22

ติดต่อ สพป.สก.1