การส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม วังจระเข้ บ้านนาดี บ้านเหล่ากกโก บ้านหนองเตียน และบ้านเขาข่า

ติดต่อกลับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 3751 5262  , 08 6985 4594

ขอบคุณค่ะ

ติดต่อ สพป.สก.1